Кръг: 1, Въпрос: 1
Посочете ВЕРНИЯТ ОТГОВОР:
В емисията от 1994 г. Васил Левски беше изобразен на банкнота с номинал от?
а) 1000 лв
б) 5000 лв